www.radoslaw-gil.pl

Działalność naukowa


Profil naukowy:
biologia i ekologia chrząszczy ksylofagicznych m.in. Osmoderma eremita, Elater ferrugineus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Rosalia alpina (aktualnie); monitoring chronionych gatunków ksylofagicznych Dolnego Śląska m. in. Cucujus cinnaberinus; ochrona bioróżnorodności; lokalny monitoring gatunków obcych Arocatus longiceps i Corythucha ciliata; szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Jestem otwarty na współprace przy projektach naukowych, popularno-naukowych jak również edukacyjnych. Poniżej przedstawiam wybrane przykłady swojej aktywności naukowo-dydaktycznej. Szczegółowe dane umieszczone są na stronie Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców www.zbeiob.biol.uni.wroc.pl w zakładce „pracownicy, doktoranci i wolontariusze”.

Publikacje:
1. Gil R., 2014d. Nadobnica alpejska Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) jako „ambasadorka” inicjatywy promującej rolę i obecność martwego drewna w lasach. Studia i Materiały CEPL, 41 (4): 300-307.
2. M. Kadej, K. Zając, D. Tarnawski, A.Malkiewicz, Gil R., K. Tyszecka, A. Smolis, E. Myśków, G. Bobrowicz, J. Sarnowski, M. Zawisza, J. Józefczuk,T. Gottfried, T. Zając 2014c. Pachnica dębowa Osmoderma eremita s. l. (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) w Polsce południowo-zachodniej. Przyroda Sudetów, 17: 89-120.
3. Gil R., 2014b. Nowy gatunek dla fauny Polski odkryty w centrum Wrocławia. [W:] E. Szczęśniak (red.), Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, Wrocław. 20.04.2013, 5: 45-47 ss.
4. Gil R., 2014a. Nowe stanowisko Cerambyx scopolli Fuesslin, 1775 (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. Wiad. Ent., Poznań, 33(2): 156.
5. Kadej M., Zając K., Smolis A., Malkiewicz A., Tarnawski D., Kania J., Gil R., Myśków E., Sarnowski J., Tyszecka K., Józefczuk J., Rodziewicz M. 2013. Nowe dane o rozsiedleniu wybranych gatunków poświętnikowatych (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) w Polsce południowo-zachodniej, Przyroda Sudetów, 16: 95-114.
6. Gil R., Lis B., Kadej M. 2011b. Arocatus longiceps Stål (Hemiptera, Heteroptera, Lygaeidae) - nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka i inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Śląsk Dolny). Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 3: 25-35.
7. Gil R. 2011a. Dotacje na ochronę siedlisk pachnicy dębowej. Ekonatura, Wrocław, nr 5: 11 ss.

Realizowane projekty:
• Projekt naukowy pt. „Chrząszcze (Coleoptera) ksylofagiczne Dolnego Śląska” prowadzony przez Pracownię Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr.
• Udział w projekcie „European monitoring of Lucanus cervus” prowadzony przez Pracownię Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr.

Konferencje krajowe, zagraniczne, sympozja, seminaria, zjazdy:
1. Udział w Konferencji Naukowej Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, wystąpienie pt. "W poszukiwaniu nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku", Wrocław 24.04.2014 (udział czynny). Zajęcie II miejsca za najlepszy referat.
2. Udział w X Konferencji z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, temat przewodni: Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych, wystąpienie pt. „Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) jako „ambasadorka” inicjatywy promującej rolę i obecność martwego drewna w lasach”, Rogów CEPL SGGW 26-27 marca. (udział czynny - poster)
3. Udział w Konferencji Naukowej Ochrona Środowiska - wyzwania i perspektywy w XXI wieku, wystąpienie pt. "Problem ochrony nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) w Polsce", Wrocław 6-7.06.2013 (udział czynny). Zajęcie I miejsca za najlepszy referat.
4. Udział w Konferencji Naukowej Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, wystąpienie pt. "Nowy gatunek dla Polski odkryty w centrum miasta", Wrocław 20.04.2013 (udział czynny). Zajęcie I miejsca za najlepszy referat.
5. Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w ramach "Oleśnickiej Nocy z Przyrodą" pt. "Mięczaki w naszym otoczeniu", Oleśnica 19.04.2013.

Copyright Radosław Gil
stat4u