www.radoslaw-gil.pl

Ekspertyza przyrodnicza


W zakresie usług eksperckich oferuję:

 1. - Ekspertyzy entomologiczne;
 2. - Inwentaryzacje entomologiczne, ornitologiczne, malakologiczne, chiropterologiczne, botaniczne i mykologiczne;
 3. - Opinie i ekspertyzy w związku wycinką drzew;
 4. - Mapy w technice GIS;
 5. - Doradztwo w zakresie ogrodu przyjaznego środowisku i zwierzętom:
  • domki dla owdów,
  • budki dla ptaków i nietoperzy,
  • rośliny jako źródło pokarmu dla zwierząt (głównie ptaków),
  • kwiaty przyciągające motyle,
  • proponowanie rozwiązań ekologicznych na terenach zielonych (kompostownie, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne).

W zakresie usług edukacyjnych oferuję:

 1. - Prelekcje o tematyce przyrodniczej. Temat może zostać zaproponowany lub wybrany z poniższych propozycji:
  • owady jako ważny element ekosystemu.
  • największe i najpiękniejsze owady Polski.
  • czy martwe drewno jest naprawdę martwe?
  • mięczaki w naszym otoczeniu.
  • organizmy obce – zagrożenia.
  • ekologia a ekologiczny, ochrona środowiska czy przyrody?
 2. - Udział w wycieczkach i zajęciach terenowych w roli przewodnika przyrodniczego;
  • ciekawe komentarze bezpośrednio w terenie, mające na celu urozmaić treści programowe wycieczek o praktyczną wiedzę na temat środowiska i podnieść świadomość przyrodniczą uczniów;
  • zwracanie uwagi na istotne przejawy procesów natury jak np. zamieranie drzew, sukcesja, konkurencja o zasoby, czy kształtowanie się biotopów w środowisku leśny;
  • wytrenowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt;
  • spontaniczne rozmowy z zakresu ochrony przyrody i jej znaczenia dla ludzi;
  • dostrzeganie wpływu i skutków oddziaływania człowieka na środowisko;
  • rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na otaczający świat poprzez kreatywne podejście do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczania środowiska;
  • poznanie podstawowych form ochrony przyrody i praktycznych metod działań monitoringowych stosowanych w badaniach naukowych;
Copyright Radosław Gil
stat4u