www.radoslaw-gil.pl

Absolwent ochrony środowiska spec. gospodarowanie środowiskiem na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Biologicznych tej samej uczelni.
Moja specjalizacja to biologia i ekologia chrząszczy saproksylofagicznych m.in. Rosalia alpina. Interesują mnie precesy biologiczne, fauna i flora martwego drewna.
Edukator przyrodniczy z pasją.

Nadzory przyrodnicze. Ekspert w zakresie inwentaryzacji i monitoringów chronionych gatunków owadów.
Ekspertyzy, doradzctwo, opiniowanie.

Udzestnik lub organizator ponad 30 imprez popularno-naukowych organizowanych w ramach m.in. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, Milickich Dni Karpia, Oleśnickich Nocy z Przyrodą.

Ponad 150 godzin prelekcji, warsztatów i wycieczek terenowych.
Każdy przedział wiekowy.

Biolog terenowy z pasją do dzielenia się swoją wiedzą i przyrodniczą wrażliwością. Profesjonalnie i z humorem. Bo życie jest pasją!
Autor akcji popularyzatorskiej gatunku nadobnicy alpejskiej

Copyright Radosław Gil
stat4u